Yenilebilir otlar

Son yıllarda artan gıda, daha doğrusu temiz ve kaynağı belli, güvenilir gıda ihtiyacına cevap olaran gelişen eğilimlerden biri şehir bahçeciliği. Çok kısaca özetlemek gerekirse, şehir bahçeciliğinin temelinde… devamı